soort:Lezing 
activiteit:Wil Schackmann - De Proefkolonie
dag:Dinsdag
datum:19-10-2010
tijd:19:30 - 21:30
locatie:Bibliotheek Smallingerland
ruimte:Activiteitenruimte
omschrijving:Bij het woord 'kolonie' denk je aan een ver land aan de andere kant van de aardbol. Maar vanaf 1818 trekken ook Nederlandse 'kolonisten' naar zuidwest-Drenthe. Met financiële steun van de beter gesitueerde plaatsgenoten proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen in landbouwkoloniën als Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord.
Wil Schackmann is schrijver van het boek 'De proefkolonie, vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig karakter onzer natie'.
Tijdens de lezing vertelt hij over de 'open het dorp´-actie die in 1818 de koloniën mogelijk maakte en beschrijft hij het leven in de kolonie aan de hand van verhalen over de kolonisten.
Over weldadigdoeners en 'bewelddadigden' die soms nogal moeite hadden elkaar te begrijpen. Over wijkmeesters die om de andere dag 'de gezamenlijke huisgezinnen visiteren en zorgen dat in dezelve reinheid en betamelijkheid plaatsvinden'.
En nog véél meer, maar in ieder geval altijd écht gebeurde verhalen over mensen van bijna 200 jaar geleden. Die eigenlijk niet zo héél anders zijn dan wij.
kosten leden:€ 5.00
kosten niet-leden:€ 6.00
 
Infopakketten
KoloniŽn van Weldadigheid, sporen van armoede